Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Meka-Laite Oy 

Laatimispäivämäärä 25.06.2018

1. Rekisterinpitäjä
MEKA-LAITE Oy
Y-tunnus: 0520614-7

MEKA- LAITE Oy
Koivukummuntie 16
01510 Vantaa
puh: (09) 774 5880
e-mail: mekalaite(at)mekalaite.com

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava Harri Vilkman
p. 040 5511 209 / mekalaite(at)mekalaite.com

3. Rekisterin nimi: 
Meka-Laite Oy asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään yrityksen laskutuksessa ja asiakkuuden kannalta tärkeiden viestien lähettämisessä.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille..

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja asiakkaasta: yrityksen yhteystiedot sekä yrityksen
yhteyshenkilön yhteystiedot ja asema yrityksessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yrityksen asiakkaiden yhteystietoja säilytetään Meka-Laite Oy:n laskutusohjelmiston asiakasrekisterissä. Rekisteri on tallennettuna ainoastaan laskutukseen käytettävän tietokoneen kiintolevylle ja sen varmuuskopioihin. Tietoihin ei pääse käsiksi internetin välityksellä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu, eikä tietoja luovuteta muille toimijoille. Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas. Asiakkuudenpäättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut tiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi.
Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan. Yrityksenkäytössä olevatietokone, sekä sen työasema on suojattu.
Yrityksen sähköpostiohjelma tallentaa yritykselle tulleiden ja lähetettyjen viestien sähköpostiosoitteet. Yrityksen kotisivuilla olevien yhteydenottolomakkeidenkautta lähetetyt tiedot välittyvät yrityksen sähköpostiin https-suojatulla yhteydellä. Sähköpostienpalvelimentietoturvasta huolehtii luotettava kotimainen palveluntarjoaja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Meka-Laite Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto on luotettavasti arkistoitu sekä digitaalinen aineisto sijaitsee järjestelmän toimittajan
palvelimella, joka on suojattu. Näitä aineistoja pääsevät käsittelemään vain ne jotka ovat siihen oikeutettuja.

9. Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.